Kundräknare

Kundräknare

 
 
 
 
kundraknare.jpg

Kundräkning och kundströmsanalys för bra beslutsunderlag

Insikter i kundernas beteende i butiken ger en god grund för att fatta bra beslut och genomföra effektiva förändringar. Butiker med en utformning byggd på kunskap ger ökad kundnöjdhet och försäljning. Det är inte bara det att kunderna föredrar butiker som är lätta att hitta i, de kommer också att exponeras för flera produkter, stanna längre och därmed handla mer.


Kundräkning - ett sätt att ta reda på vad som händer i butiken

Med vår erfarenhet, våra verktyg och metoder, får du objektiva fakta som grund för dina beslut. Kundräkning är avgörande för att förstå vad som fungerar och inte fungerar - och varför. Med kundräkning kartlägger du dina kunders rörelsemönster i butiken. Du kan se hur de går, var de stannar och vad som händer, du ser var dina visuella kalla och varma zoner finns och hur länge kunden stannar inne i butiken. Du får en bättre förståelse för hur kundflödet i butiken ser ut och kan ta bättre och mer underbyggda beslut.


Placering och installation

Enheterna installeras diskret i taket inne i lokalen eller väderskyddade utomhus, riktade nedåt och räknar passerande personer under med värmekänslig teknik. De avancerade algoritmerna kan hantera stora volymer av passerande med hög precision. Data sparas i enheten och kan hämtas via internet, antingen med vårt hanteringsverktyg eller direkt av ert eget system. Det går att koppla flera sensorer i nätverk och arrangera dem i delområden efter behov och i vilken grad av detaljerad data som behövs. Våra kunder intygar att noggrannheten ligger över 98 %.


Tekniken

Sensorerna känner av den infraröda värmeutstrålningen från de passerande. De diskret designade enheterna innehåller optik och teknik för bildbehandling, sensorer, processorer för signalbehandling och nödvändig elektronik.

Upp till åtta olika räkningslinjer kan installeras av en operatör med en bärbar PC. När personer passerar under en linje räknas de och antal och riktning lagras. Enheterna kan placeras på mellan 2,2 och 4,8 meters höjd med standardlinser. Det finns speciallinser för högre placeringar.

Enheterna kan användas som enstaka räknare i ingångar eller upp till åtta länkade i breda entréer eller korridorer. I det senare fallet är de kopplade så att dubbelräkning undviks.


Låga kostnader

Irisys Kundräkningssystem erbjuder låga drifts- och underhållskostnader med 80 % lägre energiförbrukning än motsvarande videobaserade system. Enheterna börjar fungera så fort de är monterade, det behövs ingen kalibrering eller anpassning. Det gör installationen snabb och kostnadseffektiv.


Ta kontakt med en av våra specialister så berättar vi mer.