iStock_000004652286Small.jpg

Kundströmsanalys

 
 
 

Tekniken att räkna personströmmar, kundräkning, ligger till grund för en rad avancerade tillämpningar inom detaljhandelsanalys, köhantering, fastighetsskötsel och säkerhetslösningar. Det system vi använder, IRISYS, är världsledande inom denna teknik och har mer än 300 000 installerade enheter över hela världen.

Se Kundräknare


Därför ska du använda kundströmsanalys

För att kunna ta välgrundade beslut behöver man ett bra underlag - och det är just det vårt system ger dig. Du får noggranna och upprepningsbara resultat som ger dig möjlighet att:

  • Beräkna dina butikers köpfrekvens
  • Jämföra dina butiker med andra i ett världomspännande nätverk
  • Bestämma kundströmmarna i dina butiker
  • Optimera butikernas utformning och bemanningsgrad

Kundströmsanalys ger verkliga resultat

Flera kända varumärken, offentliga institutioner och internationella organisationer använder alla våra lösningar för kundströmsanalys med goda resultat. De får snabb återkoppling och ofta en hög ROI. Resultaten används på alla nivåer, från planering av omedelbara aktiviteter till underlag för långsiktiga strategier.


Världsledande system för kundströmsanalys

Med ett brett utbud av apparater och mjukvara för kundströmsanalys är våra kompetenta team väl rustade för att leverara en bra lösning för din kundströmsanalys. Du får ett rejält försprång framför dina konkurrenter.


Kundströmsanalys i stormarknader

System för kundströmsanalys finns redan installerade i ledande stormarknader världen över. De levererar underlag för dessa att identifiera kundtrender, beräkna köpfrekvens, dimensionera personalstyrka med mera. Allt detta resulterar i signifikanta besparingar och ofta 100 % ROI inom 12 månader.


Kundströmsanalys på flygplatser

Kundräkning på flygplatser genererar värdefulla data, som kan hjälpa de ansvariga att lokalisera platser där det uppstår affärsmöjligheter och dela den kunskapen med sina partners. Man kan se var det uppstår trafikstockningar och lösa upp dessa. I dagens hårda konkurrens måste alla möjligheter tas till vara. Då kan man inte missa bra chanser att skapa en trivsam miljö för alla kunder.


Kundströmsanalys på järnvägsstationer

Genom att analysera strömmarna av besökare på en järnvägsstation kan man få värdefulla insikter, som kan användas för att locka mer detaljhandel till lokalerna, vilket i sin tur gör platsen mer attraktiv för kunder. Stationen blir ett mål i sig och inte något man bara passerar. Kundströmsanalys ger också bättre underlag för planering av lokalernas utformning och för att skapa en bra miljö som kan attrahera ännu fler besökare.


Kundströmsanalys för muséer

Kundströmsanalyser är ovärdeliga för muséer och andra offentligt finasierade institutioner. Våra system ger med hög precision data om besöksströmmar och rörelsemönster kontinuerligt året runt. Det ger bra underlag för publicitet och ordentligt motiverade anslagsyrkanden.


Ta kontakt med en av våra specialister så berättar vi mer.