iStock_000004652286Small.jpg

Kundströmsanalys

Kundströmsanalys för bra beslutsunderlag

Insikter i kundernas beteende i butiken ger en god grund för att fatta bra beslut och genomföra effektiva förändringar. Butiker med en utformning byggd på kunskap ger ökad kundnöjdhet och försäljning. Det är inte bara det att kunderna föredrar butiker som är lätta att hitta i, de kommer också att exponeras för flera produkter, stanna längre och därmed handla mer.

Gissa inte – ta reda på

Alltför många beslut om konceptet och åtgärder baseras på gissningar och magkänsla. Med vår erfarenhet, våra verktyg och metoder, får du objektiva fakta som grund för dina beslut. Mätning är avgörande för att förstå vad som fungerar och inte fungerar - och varför. Med kundströmsanalys som mätmetod kartlägger du dina kunders rörelsemönster i butiken. Du kan se hur kunden går, var kunden stannar och vad som händer då. Du kan även se var dina visuella kalla och varma zoner är, hur länge kunden stannar inne i butiken och vilka egenskaper kunden har.

Bra beslut bygger på vetande och fakta.

Ta kontakt med en av våra specialister så berättar vi mer.