STIM

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

 

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Musikens upphovsmän och musikförlagen har gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. Stim ger tillstånd till att framföra musik offentligt samt inkasserar och fördelar ersättningen individuellt. Stim är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Stim bildades 1923 och har i dag drygt 71 000 anslutna medlemmar.

www.stim.se/


SAMI

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

 

Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Vi gör detta utan eget vinstintresse och har över 30 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en skivinspelning. Artister och musiker som får ersättning från oss när deras musik spelats offentligt.

www.sami.se/


IFPI

International Federation of the Phonographic Industry

 

Ifpi Sverige företräder musikbolagen i Sverige. Internationellt har Ifpi cirka 1 400 medlemmar i drygt 70 länder. Ifpi Sveriges medlemsbolag, däribland samtliga så kallade majorbolag, representerar tillsammans cirka 95 procent av den totala skivmarknaden i Sverige. Ifpi's uppgift är främst att arbeta för bättre rättsligt skydd för musikbolagen samt att tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen ger. Ifpi Sverige inkasserar även ersättning när musik används i bland annat radio- och TV-sändningar och fördelar därefter ersättningen till bolagen. Vidare bedriver Ifpi en omfattande antipiratverksamhet både nationellt och internationellt samt är arrangör för Grammis.

www.ifpi.se/


NCB

Nordic Copyright Burau

 

Ncb representerar kompositörer, textförfattare och musikförlag som äger rättigheterna till musiken och att för deras räkning förvalta rätt till inspelning och mångfaldigande. De belopp som inkasseras av Ncb fördelas av Stim.

www.ncb.dk/