Vi behandlar personuppgifter avseende dig om:

 • Du är kund eller leverantör till oss
 • Du använder våra produkter eller tjänster
 • Du arbetar hos våra kunder eller leverantörer, eller hos någon som använder våra produkter eller tjänster
 • Du är någon (eller arbetar hos någon) som vi vill annonsera eller marknadsföra våra produkter eller tjänster till. I sådana fall kan vi ha samlat in de uppgifter vi behandlar om dig direkt från dig (exempelvis genom vår webbplats eller i samband med en mässa eller utställning), eller från någon annan källa.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla personuppgifter avseende dig som vi samlat in från dig, eller från någon annan, i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster, eller med anledning av vår affärsverksamhet i övrigt. De personuppgifter som vi behandlar kan innefatta sådan information som anges nedan:

Kontaktuppgifter

 • Ditt namn
 • Arbetsgivare och yrkesbefattning eller avdelning
 • Adress, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation (dessa uppgifter kan vara relaterade till din yrkesroll eller till dig som privatperson). 

Vilka är dina rättigheter?
Du har följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:

 • Du kan begära tillgång till personuppgifterna.
 • Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifterna. I vissa fall kan du istället begära att vi begränsar behandlingen. 
 • Om du har klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss eller lämna in ett formellt klagomål till Datainspektionen .
Namn *
Namn
Begäran till Funktionell Musik gällande mina personuppgifter