electrical engineer.jpg

Service & Entreprenad

Service

Överallt där ljudet har stor vikt kan vi hjälpa till. Vi åtar oss att ge service och underhålla alla typer av musik- ljud- och videoinstallationer. Vi ser till att allt fungerar och vi tar hand om uppgraderingar. Vi har levererat och servar allt från musikanläggning i Godisbolagets butik i Segeltorp till talat utrymnings- och PA anläggning i City Tunneln i Malmö. 

Entreprenader

I samband med större entreprenader och i samarbete med fastighetsägare eller byggentreprenörer är vårt åtagande ofta att leverera och montera musik- och ljudlösningar med service och underhållsavtal.

Det här hjälper vi till med:

  • projektering
  • projektledning
  • material leverans
  • installation
  • underhåll
  • service

Ta kontakt med en av våra specialister så berättar vi mer.