DSC_0022.JPG

Talat utrymningslarm

 
 
 
static.squarespace.jpg
 
 
 
 
static.squarespace-1.jpg
Certifierad_anla݈ggarfirma_utrymningslarm_med_talat_meddelande.jpg
 

Avsikten med talat utrymningslarm

En talad utrymningsanläggning har till uppgift att ge en talad instruktion för att utrymma en byggnad i händelse av fara. Omfattning och utförande av anläggningen ska beslutas och specificeras av den som har ansvaret för utrymningen. Ofta är det fastighetsägaren eller den som bedriver verksamheten. Denna specifikation krävs för dem som ska projektera anläggningen och utföra installationen. Detta arbete kan vi hjälpa till med.

Funktionen på utrymningslarmet

En korrekt utförandespecifikation enligt ovan är viktig för att utrymningslarmet ska fungera som avsett och är en viktig förutsättning för dem som ska projektera, installera och besiktiga utrymnings- larmet. Funktionerna som ska anges i utförandespecifikationen är uppdelat i sju delar. För- och nackdelar med de olika möjligheterna berättar vi gärna om, likaså vilka myndighetskrav som finns för vissa verksamheter.

Sju val

 1. Täckningsområde – var larmgivningen ska kunna uppfattas.

 2. Aktiveringssätt – manuell och/eller automatisk.

 3. Detekteringssystem – fullständig övervakning eller bara vissa delar, omfattning av detekteringssystemet.

 4. Larmknappar – vilka ska kunna aktivera larmet?

 5. Signaltyp – talat meddelande, akustisk, optisk eller vibrerande signal

 6. Styrningar – av musikanläggningar, belysning, rulltrappor med mera.

 7. Utrymningsselektering – om hela byggnaden ska utrymmas eller delar av den. Den beställare som inte klargör detta i ett tidigt skede riskerar ökade kostnader eller får betala för något som han egentligen inte ville ha.

Vi åtar oss att hjälpa till med allt som rör utrymningslarm:

 • Utredning av behovet

 • framtagning av utförandespecifikation

 • utredning av nödvändig omfattning

 • leverans och installation

 • samordning med befintliga musik- och ljudanläggningar

 • funktionskontroll

 • underhåll


Vi ser till att alla regler och bestämmelser följs.

Vi följer Brandskyddsföreningens rekommendation:

Utrymningslarm 2015 / EN 54.

Ta kontakt med en av våra specialister så berättar vi mer.